När man av någon anledning inte kan komma överens med någon annan om vårdnad av barn, boende eller umgänge så kan det leda till att tingsrätten kan fatta beslutet åt en.
Självklart ska man göra allt vad man kan först för att komma överens och man kan ta kommunen till hjälp av detta.

Innan man går till domstol så vill man i allra största mån se till att lösa tvisten själva utan att behöva ett alternativ som kostar en hel del pengar. Man erbjuds samarbetssamtal för att kunna lösa konflikter av familjerätten innan det går vidare till domstol.

Det är bra att i tidigt skede ha kontakt med en familjejurist Norrköping som kan följa med från början och ge det stöd och rådgivning som behövs hela vägen.
Är man överens så kan familjerätten hjälpa till med att skriva ett juridiskt bindande avtal som motsvarar en dom i tingsrätten.
Det är alltid barnens bästa som står i fokus och som huvudregel har barn rätt att ha tillgång till båda föräldrar men det kan finnas undantag till detta om en förälder kan påverka barnet negativt.

För att göra ett bindande avtal så finns det inga blanketter utan man skriver själva på ett vanligt papper om vad man är överens om och skickar in till tingsrätten. Ansökningsavgiften är 900 kr och det rekommenderas att man har vittne eller advokat Norrköping som är med och utformar dokumentet.

Om man vill förändra vårdnaden så måste man vända sig till familjerätt Norrköping eller tingsrätten, handlar det bara om boende eller umgänge så räcker det att man är överens.
Det är alltid barnets bästa i fokus.

Ta kontakt med en advokatfirma idag för att ta reda på mer om familjerätten, du har många gånger rätt till ett kostnadsfritt samtal från vissa byråer där man kan få rådgivning om hur man ska gå till väga.